Una teràpia és un espai de comunicació on dues o  més persones intercanvien informacions. Per una banda, el client dona  informació sobre les seves experiències i el seu malestar  i per l’altra, el/la psicòleg/oga escolta, analitza la situació i aplica les eines que creu que  poden ajudar al client a sortir del estat de malestar en el que es troba. 

Consulteu el desplegable per  veure les teràpies