Susana Ezcurra

Psicòloga Col·legiada nº 24936

su 1

En un moment de la meva vida vaig començar a preguntar-me: – Per què cada persona reacciona d’una manera diferent davant d’una situació similar? I en reposta a això vaig tenir  la necessitat de saber, o almenys de apropar-me a saber, per què fem les coses que fem.

La resposta es pot trobar en bona part en allò que hem viscut, que hem sentit i en l’empremta que aquestes experiències han deixat en el nostre cervell. A partir de fer una recerca interior, procurant buscar aquest sentiments, pensaments o creences,  es pot arribar a comprendre alguns dels comportament de les persones.

Sovint ens trobem en situacions que ens generen malestar i el nostres pensaments, creences i emocions, ens poder estar dificultant veure la sortida. La meva il·lusió,  és trobar-la  al costat del client.

La  meva formació és de caràcter integrador. Això vol dir que, la recollida d’informació i l’intervenció terapèutica es planteja a partir de diferents perspectives psicològiques.  Penso que poder observar una situació problemàtica en la què es troba una persona des de les diferents orientacions: cognitives, emocionals, experièncials i  familiars, permet oferir una visió més completa. Aquesta aproximació permet dur terme una teràpia «a mida del pacient», en la que es senti el més còmod@ possible, i d’aquesta manera treballar per aconsseguir el seu benestar.

   • Graduada en Psicologia. Universitat Oberta de Catalunya
   • Postgrau en Psicoteràpia Integradora.  IESP Barcelona
   • Màster  Psicologia Infantil i juvenil. Universitat Oberta de Catalunya
   • Mindfulness per adults i nens. ARC Psicòlegs.
   • Formació teorico – pràctica en psicoanàlisi i proves diagnòstiques, infantil i adults. Centro de Higiene Mental de Cornellà.
   • Curs d’especialització en Teràpia Sexual y de Parella. ARC Psicòlegs.
   • Tècniques i  estratègies teatrals aplicades a la psicoteràpia. ARC Psicòlegs.
   • Curs de Teràpia Sistèmica Breu Centrada en les Solucions. IESP.
   • Curs d’especialització en Teràpia Sexual y de Parella per terapeutes, impartit en Arc Psicòlegs.
   • Seminari sobre l’Anàlisi funcional de la conducta, impartit a ARC Psicòlegs.
   • Curs de Tècniques d’aplicació a partir de l’Anàlisi Funcional de la Conducta.
   • Curso sobre Teràpia sexual masculina, impartit a ARC Psicòlegs.
   • Curs: Tècniques i estratègies teatrals aplicades a la psicoteràpia. Curs de Mindfulness based stress reduction.
   • Curs Tractament del Dol COPC.
   • Postgrau de Mindfulness i compasió. Universitat de Barcelona.
   • Formació nivel I en EMDR. Instituto Español de EMDR.