AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL

La paraula emoció prové del mot llatí “emotio” que es deriva del verb “emovere” que significa  “fer moure”. La funció de les emocions és organitzar el pensament per l’acció.

Ja el científic Charles Darwin va escriure que les emocions són senyals interns que ens informen amb el propòsit de mantenir-nos vius. Com diu Leslie Greenberg, les emocions regulen la nostra atenció, controlen l’entorn, busquen els esdeveniments rellevants per la nostra supervivència i alerten a la nostra consciència.

 • L’alegria ens permet establir vincles socials, aprendre.
 • La tristesa pot servir per a demostrar que necessitem suport social.
 • La por ens prepara per les amenaces.
 • Estar enfadat/da ens informa que alguna cosa no ens agrada i també informa d’això als que estan al nostre voltant.
 • La ràbia ens permet generar energia per l’atac en cas que sigui necessari  la nostra supervivència o la d’algú estimat.
 • La vergonya es relaciona amb la vinculació amb els altres i la interiorització de les normes.
 • La compassió ens capacita per atendre a qui ho necessita.
 • La culpa pot ajudar a corregir errors que hem pogut cometre en relació als altres.
 • L’orgull pot ajudar a mantenir les relacions amb els altres si ets benvingut/da, a mantenir la dignitat i l’autoestima.
 • El desig ens ajuda a la relació per procrear.
 • El fàstic pot evitar que mengem coses que estan en mal estat pel seu mal olor.

Ser conscient de què sentim no és una tasca fàcil i més si hem estat educats en una línia en la que les emocions no han estat massa presents en les relacions familiars o en els sistemes educatius. Però això no és un impediment, per explorar el nostre món emocional.

                           Ser conscients de les nostres emocions és el primer pas per a poder-les regular.

A partir del nostre naixement les emocions són pressents. En els 3 primers anys de la vida els aprenentatges i les comunicacions son majoritàriament emocionals i és en aquest moment, quan comença l’aprenentatge emocional a partir l’observació de les reaccions de les persones de l’entorn.         

La dificultat en la regulació d’aquestes emocions,  pot provocar dificultat en les nostres relacions, per aquest motiu es molt recomanable fer un treball per aprendre a ser conscients del que sentim realment, reflexionar sobre això i aprendre a expressar-ho d’una manera socialment apropiada, que ens ajudi en la nostra vida quotidiana.