autoestima

AUTOESTIMA

Quan parlem autoconcepte ens estem referint al conjunt de percepcions que tenim de nosaltres mateixos i l’autoestima seria l’avaluació que fem d’aquestes percepcions.

Des de la infància primerenca anem construint la nostra identitat i la nostra autoestima, tot i que és a l’adolescència quan culmina aquest procés. Si aconseguim una alta  autoestima serem molt afortunats, ja que ens ajudarà a moure’ns per la vida amb seguretat, mantenint el nostre benestar emocional, facilitant-nos les relacions amb els altres i millorant  la nostra autonomia per tirar endavant. Però la veritat és que en moltes ocasions la nostra autoestima pot estar en un nivell baix, i això ens provoca dificultats en les relacions, tendint a establir vincles de dependència, submissió, o dominació que  poden generar conflictes, provocant que el nostre dia a dia, a la feina a l’escola, a casa es compliqui  i ens dificulti arribar allà on volem anar

El fet de treballar per assolir un nivell d’autoestima alta ajuda a qualsevol persona a avançar en el seu cicle vital i a poc a poc assolir el benestar emocional necessari. Una autoestima positiva implica seguretat i confiança en un mateix i en els altres, fet que facilitarà les relacions interpersonals, de la mateixa manera que facilita poder assolir l’èxit en les coses que ens proposem. Una autoestima negativa es relaciona amb inseguretat, autocrítica exagerada, ansietat, dificultat per establir relacions.